FANDOM


Varjoihmiset ovat tummia tai mustia ihmisen kaltaisia hahmoja, joita väitetään nähdyn lähinnä näkökentän laidoilla. Yleensä ne kuitenkin katoavat kun niihin kohdistaa katseensa. Toiset ovat näkevät tällaisia varjoihmisiä useammin kuin toiset. Valtaosa ihmisistä on kuitenkin joskus nähnyt sivusilmällään tällaisen näyn.

Taipumus nähdä tällaisia hahmoja näkökentän reunoilla selittyy silmien toiminnalla ja psykologialla, koska varsinaisen kohdealueen eli fokuksen ulkopuolella silmien erotuskyky on erittäin huono. Jokin kohde tai alue näkökentän reunalla voidaan helposti tulkita muuksi kuin mitä se on. Ihminen etsii luonnostaan ihmishahmoja ympäristöstään, ja on taipuvainen näkemään niitä satunnaisuuden joukossa. Tätä ilmiötä kutsutaan pareidoliaksi. Toisinaan epäselvä havainto tulkitaan ihmishahmoksi. Kun katse tarkentuu kohteeseen, aikaisempi tulkinta kumoutuu, jolloin voi tuntua, että ihmishahmo katosi. Myös suoranaiset aistiharhat voivat tulla kyseeseen joissakin yksittäistapauksissa.

Varjoihmisiksi kutsutaan kuitenkin myös sellaisia tummanpuhuvia hahmoja, jotka on nähty selkeästi ja päivänvalossa. Tällöin luonnollisista selityksistä voi kyseeseen tulla vain hallusinaatio tai huijaus, jos havaitsijoita on useampi kuin yksi. Monet kummitustapaukset ovatkin tämäntyyppisiä, joskin on vaikea vetää rajaa siihen, minkälaisena haamu tulisi kuvata, jotta sitä voitaisiin pitää varjoihmisenä. Kyse on nuorisokulttuurissa syntynyt väljä käsite, jolle on vaikea muodostaa tieteellistä määritelmää.

Usein varjoihmiset tulkitaan kummituksiksi tai demoneiksi. Joidenkin mukaan varjoihmiset ovat ihmisenkaltaisia olentoja tai henkiä, jotka jostain syystä eivät voi tai halua tulla nähdyiksi.