FANDOM


Turun parapsykologinen seura ry. on turkulainen rajatiedon yhdistys. Se on perustettu 10. helmikuuta 1963 ja merkitty yhdistysrekisteriin 29. huhtikuuta samana vuonna, ollen Suomen neljänneksi vanhin paraseura. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 26 henkeä.

Seuran tavoitteena on sääntöjensä mukaan etenkin edistää tietämystä parapsykologiaan liittyvistä asioista ja tukea tähän liittyvää tutkimusta. Kuten kaikissa muissakin paikallistason paraseuroissa, toiminta on kuitenkin laajentunut varsin monialaiseksi ja tutkimus on jäänyt asteittan kuolleeksi kirjaimeksi. Niinpä onkin kuvaavampaa kuvailla seuran toiminnan luonnetta puhumalla rajatiedon yhdistyksestä.

Seura pyrkii järjestämään esitelmiä valitsemistaan aiheista, toteuttamaan rajatiedon harrastajia kiinnostavia kursseja sekä esittelemään toimintaansa erilaisissa messutapahtumissa. Lisäksi yhdistys on toimintansa aikana järjestänyt silloin tällöin matkoja niin Valamon kaltaisiin matkakohteisiin kuin merkittäviin rajatiedon tilaisuuksiinkin. Pienimuotoisia seminaarejakin on joskus harvoin Turun paraseuran toimesta järjestetty. Seura on myöskin kustantanut yhden kirjan vuonna 1998 täyttäessään 35 vuotta.

Paraseuran historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita. Välillä toiminta on ollut mahdollisesti niinkin aktiivista, että paikkakunnalla on seuran lisäksi toiminut Suomen parapsykologisen tutkimusseuran oma alaosasto. Välillä seura puolestaan on ollut miltei lopettamassa toimintaansa.

Seuralla on noin parisataa nimikettä käsittävä kirjasto, josta on voinut lainata seuran tilaisuuksien yhteydessä tai erikseen sopimalla kokoelman kulloisestakin sijaintipaikasta riippuen - toimikautena 2003-2004 se oli avoimesti käytettävissä ParaNetin toimistolla Turussa. Seuran jäsenmäärä on suurimmillaan 2000-luvun vaihteessa ollut noin 150 henkeä. Siitä se on hiljalleen laskenut ja vuoden 2008 jälkeen seuralla ei ole toistaiseksi ollut virallisia tilaisuuksia. Tuolloin seuralle tuli eteen toimitilojen vaihto, eikä aktiivisia jäseniä löytynyt enää riittävästi jatkamaan toimintaa tämän käännekohdan jälkeen.

Seuran vetäjinä ovat toimineet mm. Seppo Jyly, Antero Hirvonen, Vesa Koponen, Karl-Erik Lassenius ja Jan Valli. Viime vuosina puheenjohtajana on ollut meedio Ritva Koskinen.

Katso myös Muokkaa