FANDOM


Tämä artikkeli on julkaistu Ultra-lehdessä 10/1997


Parapsykologia on ala, jonka tutkimus on jatkuvasti lisääntymässä, niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Parapsykologia liittyy lähinnä ihmismielen salattuihin kykyihin. Siihen lasketaan pääasiassa ESP- ja psykokineettiset ilmiöt. Lisäksi parapsyykkisiksi ilmiöiksi lasketaan erilaiset kokemukset, joihin ei löydy selvää selitystä tai selitys voisi löytyä esim. ESP-kyvyistä. Niihin ilmiöihin voisi laskea erilaiset yhteydet kuolleisiin, jälleensyntymäkokemukset yms.

Ensimmäiset parapsykologiset liikkeet virtasivat Suomeen vuosisadan alussa. Lisääntyvän kiinnostuksen takia perustettiin Suomeen tutkimusseura, joka on edelleenkin toiminnassa.

Suomessa toimii kiitettävä määrä erilaisia para-alan yhteisöjä. Nämä seurat toimivat ensiluokkaisina tiedonvälittäjinä. Huolimatta tätä kautta ilmenevästä kiinnostuksesta alaa kohtaan varsinaista organisoitua tutkimusta ei esiinny.

Parapsykologia on kovin laaja ja kompliktinen ala tutkittavaksi - ala ei ole niin helposti rajattavissa kuin esimerkiksi ufot. Suomessa riittäisi varmasti tutkittavaa - tarvittaisiin Suomen Ufotutkijoiden kaltainen organisaatio vetämään tutkimuksia. Nämä monialaiset tutkimukset käsittävät seuraavia alueita:

Tutkimuslajit jakautuvat puolestaan lähinnä seuraavasti:

  • Kokeellinen tutkimus; kykyjen ja ilmiöiden tutkimus testaamalla, järjestämällä esim. ESP-kokeita
  • Tekninen tutkimus; erilaisten laitteiden ja instrumenttien hyväksikäyttö tutkimuksissa, joissa tällainen on mahdollista (esim. poltergeist)
  • Tilastollinen tutkimus; haastatellaan kokijaa, arvioidaan ja arkistoidaan tapaus

Jotta tämä tutkimus olisi mahdollista, tarvittaisiin tapauksia ilmi. On varmaa, että useita tutkimattomia tapauksia on ilmoitettu tai niistä on puhuttu paraseurojen tapahtumissa ym.

On totta, että para-alan tutkimus on hyvin monimutkaista ja se ei onnistu ilman laaja-alaista tutkimusta. Suomen parapsykologiset seurat voisivat esim. kasvattaa yhteistyötään levittäen mm. alan tutkimuslomakkeita ja edistäen näin alan tutkimusta.

Tunnistamattomien ilmiöiden tutkimusseura Muokkaa

Suomeen on vuonna -96 perustettu yhdistys, jonka asiana on edistää juuri tätä em. asiaa. Tämä Tunnistamattomien ilmiöiden tutkimusseura pitää omaa keskusarkistoa Raisiossa, johon on tarkoitus kerätä ilmenneet tapaukset.

Tämän seuran tarkoitus on tutkia ns. paranormaaleja tai tieteelle tunnistamattomia - mistä nimikin on tullut - ilmiöitä. Vähemmälle jäävät ufot ja virallisen tieteen pohtimat ongelmat.

Yhdistys on mm. kehittänyt erilaisia tutkimuslomakkeita, jotka helpottavat suuresti tapausten keruuta - mikäli on kiinnostuneita seuroja, jotka haluaisivat edistää alan tutkimusta, voivat nämä ottaa yhteyttä meihin. Varsinainen tutkimus tapahtuu palautettujen lomakkeiden perusteella mm. kenttätutkimuksena, eli samaan tapaan kuin SUT ry:n tutkimus.

Toiminta keskittyy lähinnä Länsirannikon ja yleensäkin läntisen Suomen alueelle; Lounais-Suomessa keskuspaikkana on Turku, Pohjanmaalle ollaan perustamassa sivuosastoa, johon halutaan lisää kiinnostuneita - se toimii Ylivieskasta käsin.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu tapausten tutkimus ja arkistointi, luentojen yms. tapahtumien järjestäminen sekä erilaisten kokeiden järjestäminen. Seura antaa apua tutkijoilleen ja organisoi lähinnä Suomessa tapahtuvaa tutkimusta.

Jäsenkokouksia seuralla on noin joka kuukausi Turussa. Yhdistys järjestää myös luentoja - Lounais-Suomessa Loimaalla ja Keski-Pohjanmaalla Ylivieskassa.

Jäsenyys yhdistyksessä riippuu siitä, mihin toimintaan hän haluaa keskittyä. Asiasta kiinnostuneella henkilöllä on kaksi mahdollisuutta. Hän voi liittyä tutkijajäseneksi tai kannatusjäseneksi. Tutkijajäsen suorittaa tutkimuksia omalla kotiseudullaan, tutkijajäsenen valitsee hallitus, kannatusjäsen kannattaa toimintaa. Jäsenetuina on mm. liittyessä tulevat säännöt, 3-5 kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote, neljä numeroa vuodessa tuleva Pallosalama-lehti, mahdolliset raportit, erilaiset tutkimuslomakkeet pyydettäessä yms. Seuralla on myös erityinen palvelin kuuroja varten, siitä vastaa Jukka-Pekka Henriksson - numero alla.

Mikäli Ultran lukijoilla on kokemuksia, joiden selvittämiseksi yhdistys on perustettu, voitte ottaa yhteyttä seuraan. Tutkimiemme tapauksien yhteydessä emme tietenkään ilmaise kenenkään nimiä ilman lupaa.

Mikäli jollakulla heräsi kiinnostusta tätä uutta yhdistystä kohtaan, tässä yhteystietomme:

Tunnistamattomien ilmiöiden tutkimusseura, c/o Lassila (yhteystiedot vanhentuneet), kuuropalvelin (numero vanhentunut)Oheisen tekstin kirjoittaja, raja-alueen tutkija, toimittaja Jani Lassila (s. 1979) on ollut rajatiedon toiminnassa aktiivisesti mukana vuodesta 1995. Hän on erityisesti perehtynyt parapsykologiaan ja organisoi Tunnistamattomien ilmiöiden tutkimusseuran toimintaa. Hän on myös Suomen Ufotutkijoiden ja Ursan jäsen. Rajatieteen lisäksi hänen harrastuksiinsa kuuluu tähtitiede ja kirjoittaminen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki