FANDOM


Oppositio on eräs tunnettu astrologinen aspekti. Vastaava termi esiintyy myös tähtitieteessä. Kahden kohteen välinen oppositio tarkoittaa että nuo kohteet ovat päinvastaisilla suunnilla maapallolta katsoen.

Esim. Jupiterin ja Saturnuksen välinen oppositio tarkoittaa että Jupiter ja Saturnus ovat päinvastaisilla suunnilla maapallolta katsoen.

Jos toista kohdetta ei erikseen mainita, on se Aurinko. Esim. Mars-planeetan oppositiolla tarkoitetaan Mars-planeetan oppositiota Auringon kanssa, eli Mars ja Aurinko ovat tuolloin päinvastaisilla suunnilla maapallolta katsoen.

Sisäplaneetat Merkurius ja Venus eivät ole koskaan oppositiossa Aurinkoon nähden maapallolta katsoen. Sisäplaneetat eivät myöskään voi olla keskenään oppositiossa maapallolta katsoen.

Kuu on oppositiossa Auringon kanssa silloin kun on täysikuu, vaikkakaan tätä tapahtumaa ei yleensä nimitetä oppositioksi.