FANDOM


Meedio (lat. medium, "keskellä oleva") on spiritismin mukaan ihminen, jonka välityksellä henkiolennot, varsinkin vainajien henget, voivat vaikuttaa aineelliseen maailmaan ja lähettää ihmisille tiedonantoja. Eri kulttuureissa meedioiden on sanottu saavan aikaan yliluonnollisia tapahtumia.

Tunnetuin Raamatun historiassa esitetty spiritualistinen kertomus on profeetta Samuelin apu kuningas Saulille tiedoksi tulevasta taistelusta Ensimmäisessä Samuelin kirjassa hepreaksi.