FANDOM


Meditaatio eli mietiskely on henkinen harjoitus, jota harjoitetaan erityisesti ns. idän uskonnoissa (hindulaisuus ja buddhalaisuus) sekä niistä vaikutteita saaneissa länsimaiden uskonnollisissa liikkeissä. Meditaatio kuuluu myös kristinuskoon, jossa voidaan mietiskellä esimerkiksi Kristuksen kärsimystä. Meditaatiota käytetään useimpien uskontojen mystisissä suuntauksissa, ja myös keskittymisharjoitteluna uskontojen ulkopuolella. Meditaatio perustuu mielen kykyyn suunnata huomio sisäänpäin siihen tarkoitetulla tekniikalla. Yksinkertaisimmillaan meditaatio tarkoittaa, että (yleensä istuma-asennossa) meditoija kohdistaa ajatuksensa johonkin tiettyyn asiaan (usein omaan hengitykseen), ja pyrkii aktiivisesti sulkemaan pois kaikki muut ajatukset. Usein esitetään että mieli pitää "tyhjentää" sopivilla tekniikoilla, kuten ajatuksista luopumisella mielikuvan avulla tai suhtautumalla (ajattelematta) ajatuksiin merkityksettöminä sanoina. Tämä on vaikeaa, koska jo ajatus "en ajattele mitään" on ajatus. Alkuvaiheessa ja/tai kohdatessa ahdistusta tai pelkoa meditaatio voi lisätä ajatusten vyöryä, kun alitajunnasta vapautuu vanhoja painolasteja. Paljon ajatuksia meditaation aikana voi siis olla merkki hyvästä meditaatiosta. Negatiivisetkin tunteet ja patoutumat voivat tulla, ja yleensä tulevatkin pinnalle meditoidessa. Onnistunut meditaatio ei kuitenkaan vahvista näitä, vaan puhdistaa mieltä näistä. Monessa suuntauksessa käytetään mantraa. Mantra voi olla henkilökohtainen, yksilön ainutlaatuisia piirteitä huomioiva värähtely. Toinen yleinen tekniikka on Tratak, jonka tarkoitus on kohdistaa ja suunnata mantrameditaatiossa saatu energia. Meditaation aikana kehon aineenvaihdunta yleensä laskee enemmän kuin unessa, joten sen aikana palautuminen ja myös tervehtyminen on tehokasta. Joidenkin mukaan useimmat sairaudet - ehkä jopa kaikki - ovat heijastuma alitajunnan ristiriidoista. Mieleen on tallentunut kaikki mitä olemme ikinä kokeneet, ja väistämättä on asioita jotka ovat ristiriitaisia. Nämä ristiriidat näkyvät aina kehon ja tunne-elämän tasolla. Tämä johtuu siitä että mieli koko ajan pyrkii pääsemään tasapainoon, ja ainoa keino siihen on tuoda ne pintaan. Meditaatio nopeuttaa tätä prosessia hallitulla tavalla. Usein korostetaan, että meditaatio on syytä aloittaa kokeneen opettajan opastuksella joka kykenee huomioimaan jokaisen yksilön ainutlaatuisuutta, mutta myös kirjallisuudesta saa hyviä ohjeita, joilla pääsee alkuun.