FANDOM


Astrologian planeetan suunta voidaan ilmoittaa kahdella ekliptikakoordinaatilla, longitudilla ja latitudilla.

Latitudi on kohteen kulmaetäisyys ekliptikasta, positiivinen pohjoiseen ja negatiivinen etelään ekliptikasta. Astrologian kohteiden latitudit ovat lähes aina välillä -8 ... +8 astetta ja yleensä paljon lähempänäkin nollaa. Auringon latitudi on aina nolla.

Longitudi on kohteen ekliptikalle projisoidun paikan kulmaetäisyys longitudin nollasuunnasta (pohjoisesta katsoen) vastapäivään mitattuna. Longitudi voidaan ilmoittaa positiivisena lukuna 0 ... 360 astetta. Negatiivisia arvoja ei käytetä. Longitudit lasketaan kevättasauspisteestä jonka longitudi on nolla.

Ekliptikakoordinaatit ilmoittavat ainoastaan kohteen suunnan tähtitaivaalla, eivät sen etäisyyttä. Etäisyys on periaatteessa tuntematon. Etäisyys oletetaan kuitenkin niin suureksi että parallaksi-ilmiö on merkityksetön ko. tarkkuuteen nähden.