FANDOM


Autoskooppinen näky viittaa tilanteeseen, jossa henkilö havaitsee näyn tai näköaistimuksen itsestään ikäänkuin kolmannessa persoonassa, ilman peilien tai muiden apuvälineiden vaikutusta.

Tätä ilmiötä väitetään esiintyvän esimerkiksi kehostapoistumiskokemuksissa, joissa henkilö monesti huomaa havainnoivansa itseään ikäänkuin ruumiinsa ulkopuolelta käsin. Samoin myöskin bilokaatioilmiössä, mikäli henkilö havaitsee itsensä läsnä jossakin muualla kuin siinä, missä hän parhaillaan on. Huomattakoon, ettei bilokaatioon tarvitse liittyä autoskooppista havaintoa.

Ne, jotka kieltävät paranormaalien ilmiöieden kuten aidon eksasomaattisen tilan mahdollisuuden, perustelevat autoskooppista havaintoa aivojen hapenpuutteella ja taipumuksella täydentää tietyissä tilanteissa puuttuvaa aisti-informaatiota. Skeptikkojen mukaan kyse on harha-aistimuksesta.

Katso myös Muokkaa