FANDOM


Normaalisti evoluutiobiologiaan liitetty ilmiö, jolla on varsin merkittävä rooli esoteerisessa psykologiassa. Termi viittaa elollisten olentojen kuten ihmisten fyysisen tai psyykkisen olemuksen väliaikaiseen tai pysyvään poikkeavuuteen, joka muistuttaa esi-isiensä ominaisuuksia. Esimerkiksi klassisena atavismina voidaan pitää ihmisellä olevaa häntää.

Atavismit kytkeytyvät usein historiallisina kausina fyysiseen tai/ja psyykkiseen perimäämme on jääneisiin muistumiin, jotka saattavat sitten ilmetä nykypäivämme kulttuurissa ja sen kehityksessä. Uskotaan, että nämä ilmentymät voivat tapahtua paitsi biologisen perimässämme tai arkeologisten löytöjen vaikutuksesta, myös kollektiivisen piilotajunnan toimesta.

Katso myös Muokkaa