FANDOM


Apportilla voidaan tarkoittaa fyysisen kohteen siirtymistä paranormaalisti erilaisten esteiden läpi tai ilmestymistä paikkaan tavalla jota ei voi selittää, eikä esineen alkuperää pystytä tunnistamaan. Apportit yhdistetään usein meedioistuntoihin, poltergeist-ilmiöön ja kriisi-apparitioihin. Harvinaisissa tapauksissa apportteja voi tapahtua kuitenkin spontaanisti muissakin yhteyksissä. Päinvastainen ilmiö, eli esineen katoaminen tyhjään tunnetaan puolestaan nimellä asportti.

Apportti on eri asia kuin teleportaatio, jossa esineen fyysinen sijainti muuttuu paranormaalilla tavalla. Apportissa siirtymisen paikasta toiseen oletetaan tapahtuvan tilaulottuvuudessa etenemällä. Apportti on myös eri asia kuin materialisaatio, jossa kappale tai aine näyttää ilmestyvän tyhjästä. Materialisaatiossa esine ei myöskään ole alkuperältään tuntematon vaan voi teleportaation kautta siirtyä muualta. Apporttia voidaan kuitenkin käyttää myöskin aineellistumisen synonyymina.

Katso myös Muokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki