FANDOM


Antrooppinen periaate (kreik. anthropos, ihminen), tarkoittaa väitettä, joka voidaan muotoilla seuraavasti: jotta kaikkeuden ominaisuuksia voitaisiin havaita, niiden tulee olla sellaisia, että havaitsijoita voi olla olemassa.

Voidaan todeta, että jos maailmankaikkeus olisi hiemankin toisenlainen, ei voisi syntyä älyllistä elämää tai ainakaan ihmisenkaltaista älyllistä elämää. Jotkut pitävät maailmankaikkeuden eräänlaista hienosäätöisyyttä ihmisen ja elämän vaatimuksille vahvana viitteenä siitä, että universumimme on vain yksi multiversumin osa. Toiset taas pitävät mahdollisena, että on vain yksi ainoa universumi, jonka olosuhteet vain sattuvat olemaan sopivat älylliselle elämälle.

Antrooppista periaatetta on tutkinut muun muassa Oxfordin yliopiston tutkija Nick Bostrom.

Katso myös Muokkaa