FANDOM


Alitajunta tai piilotajunta on käsitteellinen ilmaus siitä mielen osasta, joka sisältää tietoja joita ei ole annettu varsinaiseen tietoisuuteen, eli tajuntaan.

Alitajuntaa pidetään usein vastuullisena unien sisällöstä, mutta näiden suhteesta ei ole löydetty todisteita. Toisaalta tällaisten todisteiden saaminen on vaikeaa siitä syystä, että käsitteen merkitys ja liittyminen aivotoimintoihin ei ole selkeä.

Usein esimerkiksi tarkkailtavana olemisen tunteen selitetään johtuvan siitä että jonkun ihmisen tuijottavat silmät ovat heijastuneet kiiltävästä pinnasta, mutta tajunta ei ole sijoittanut siihen huomiotaan, jolloin alitajunta antaa vain epämääräisen tunteen tajuntaan. Yleisesti ottaen ko. esimerkki kuvaa aika hyvin alitajunnan toimintaa.

Alitajunnasta puhuessa voidaan tarkoittaa joko kognitiivista alitajuntaa tai dynaamista alitajuntaa. Dynaaminen alitajunta liittyy psykoanalyyttiseen tai psykodynaamiseen näkemykseen ihmisestä, kun taas kognitiivinen alitajunta liittyy kognitiiviseen psykologiaan eli näkemykseen ihmisestä tietoa käsittelevänä olentoja. Nykypsykologiassa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että osa ihmisen psyykkisistä prosesseista tapahtuu automaattisesti ja tiedostamatta. Eri näkemykset eroavat kuitenkin siinä, miten monimutkaisia tai tarkoitushakuisia tiedostumattomat prosessit ovat.

Psykoanalyyttisessa tutkimuksessa ei käytetä sanaa "alitajunta" (saks. Unterbewusstsein). Sigmund Freud torjui sen artikkelissaan "Das Unbewußte" (1915). Suomen kielessä suositeltavin käännösratkaisu on tiedostumaton, mutta myös muotoja "tiedostamaton" ja "piilotajunta" näkee jopa Freud-suomennoksissa käytettävän, vaikka niitä ei voi pitää yhtä täsmällisinä.

Piilotajunta-käsitettä käytti puolestaan erityisesti Carl Jung, joka esitti, että henkilökohtaisen piilotajunnan lisäksi on olemassa myös kollektiivinen piilotajunta. Tämä ilmenee hänen mukaansa kaikille kulttuureille yhteisissä myyteissä, saduissa ja unissa, sekä tietyissä arkkityyppisissä hahmoissa, joita kulttuureissa muunnellaan yhä uusissa hahmoissa halki vuosituhansien.

Katso myösMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Freud, Sigmund, 2005: Tiedostumaton. [Das Unbewußte, 1915.] – Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 122–157. Vastapaino, Tampere. ISBN 951-768-147-X