FANDOM


Verbaalisen tai visuaalisen muodon saava mielenliike. Yksi henkisen olemuksen perusta, joka on ihmisen psyykkisen toiminnan tulosta. Nykyisen käsityksen mukaan ajatukset vastaavat aivojen elektro-kemiallista toimintaa. Monet okkultistiset ja uskonnolliset liikkeet pitävät sielullisia ilmiöitä ei-fysikaalisessa sielussa tapahtuvina, jotka vuorovaikuttavat aivojen kanssa vain sielun ollessa "kiinnittynyt" ruumiiseen. Parapsykologisia ilmiöitä ja suggestiovaikutuksia pyritään käsitteellistämään joskus viittaamalla ajatuksen voimaan.

Katso myös Muokkaa