FANDOM


Aitous viittaa tavanomaisessa kielenkäytössä hyödykkeen alkuperään ja syntyprosessiin. Aitouden tunnistaa siitä, että sen alkuperä tai syntyprosessi vastaa ainakin pääosin sitä kuvaa, joka tästä on saatavilla olevan tiedon valossa perustellusti syntynyt. Väärennöksessä eli epäaidossa asiassa on puolestaan elementtejä, joilla on pyritty antamaan todellisuuden vastainen kuva siitä, mikä on sen alkuperä tai syntytapa. Aitoudella voidaan tarkoittaa myös käytöksen tai toimintatapojen luonnollisuutta, ja epäaito tarkoittaa tässä konteksissa keinotekoista tai väkinäistä. Paranormaalien ilmiöiden kohdalla käytetään aitoutta koskevassa keskustelussa usein käsitteitä autenttisuus, feikki ja väärennös.

Katso myös Muokkaa