FANDOM


Mukautuminen, sopeutuminen. Ympäristön psykologisten paineiden kautta henkilölle aiheutuvat mielipide- ym. käyttäytymismuutokset. Biologiassa mukautuminen luonnonvalinnan kautta ympäristön olosuhteisiin.

Kirjallisuutta Muokkaa

Asiantuntijuus ufologiassa - Imagon vaikutuksesta henkilökohtaisten käsitysten muodostumiseen

Katso myös Muokkaa