FANDOM


Kvanttifysiikan mukaan aaltoliike ja hiukkaset liittyvät perustavanlaatuisesti kaikkiin säteilyn muotoihin. Kvanttifysiikassa säteily näyttäisi paradoksaalisesti käyttäytyvän joskus ikäänkuin hiukkaset ja joskus ikäänkuin aaltoliike, riippuen mittauksen muodosta. Kvanttifysiikasta seuraa muun muassa, että tietyntyyppisten hiukkasparien tiettyjä ominaisuuksia koskeva informaatio välittyy näiden välillä valoa nopeammin. Kvanttifysiikkaa on pyritty hyödyntämään myös oletettuja paranormaaleja ilmiöitä koskevia hypoteeseja kehitettäessä.

Katso myös Muokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki